Kontakt

SMT Software Services S.A.

ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław
T. +48 71 769 59 00
F. +48 71 769 59 01

Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000583206
REGON: 146245381
NIP: 5213634984
Kapitał Zakładowy: 77 001 600,00
Opłacony w całości